Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Nguyễn Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0383514414
  • Email:
   thuylinhmnkt@gmail.com
 • Đỗ Thị Như Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0847921996
  • Email:
   nhuquynh9121996@gmail.com
 • Đỗ Thị Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0963224763
  • Email:
   quynh94yb@gmail.com
 • Nguyễn Thị Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0945129190
  • Email:
   nguyensonmnkt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tú Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983255018
 • Hoàng Thị Ngần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0917542795
 • Hoàng Thị Ngọc Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0824827153
 • Hà Thị Thúy Hào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987035184
  • Email:
   hathuyhaokt@gmail.com
 • Đinh Thị Hợp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư - Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0979145035
  • Email:
   dinhhop1984mnkt@gmail.com
 • Hoàng Thị Lướt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0912426407
 • Nguyễn Thị Lệ Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0382501430
 • Bùi Thị Kim Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0917339017
  • Email:
   hoamily@gmail.com