Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái