Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Ngày 22 tháng 11 năm 2022 trường Mầm non Tân Đồng tổ chức dạy chuyên đề chuyê sâu lồng ghé sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học hoạt động tạo hình lồng ghép Steam
Thực hiện kế hoạch số 186/KH-TH&THCSS2YC, ngày 21 tháng 09 năm 2022 của  trường TH&THCS Số 2 Y Can về việc thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề bậc tiểu học   năm học 2022 – 2023 và hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt học tốt kỉ niệm 40 năm ngày nhà giáo việt Nam 20-1; Trường TH&THCS Số 2 Y Can ...
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, Từ ngày 7/11/2022 đến ngày 18/11/2022 Trường TH&THCS Nga Quán đã tổ chức thành công hội thi “Trang trí lớp học hạnh phúc”  năm học 2022-2023, Đặc biệt, hội thi diễn ra lấy thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Hội thi nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ ...